Kemian alojen työehtosopimusneuvottelut kestivät lähes viisi kuukautta. Neuvottelut ovat osittain kesken pienempien alojen osalta. Viimeiseen kahteenkymmeneen vuoteen ei ole yhtä pitkiä neuvotteluita käyty. Neuvottelutuloksiin päästiin aloillamme lopulta neuvottelijoiden omin voimin, eikä sovittelijan tarvinnut sovintoesityksiä tehdä.

Työehtosopimusneuvottelut olivat vaikeat. Vanhan sanonnan mukaan hyvä sopimus on sellainen, mihin molemmat osapuolet ovat tyytymättömiä. Kyse on lopulta kompromissi ratkaisusta, jonka kanssa molempien osapuolten on pystyttävä elämään. Neuvottelijoiden molemmin puoleinen kunnioitus on tärkeää. Neuvoteltavat asiat eivät ole helppoja, mutta henkilökohtaisuuksiin ei pidä mennä.

Molemmin puoleinen ymmärtämys on tärkeää. Toisen osapuolen ajatuksista ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta vastapuolen näkemyksiä on ymmärrettävä. Neuvotteluissa tulee välttää ylilyöntejä molemmin puolin.

Neuvotteluiden jälkeen paluu normaaliin päiväjärjestykseen on tärkeää. Työmarkkinoilla vastaneuvottelijat vaihtuvat harvoin. Saman vastaneuvottelijan kanssa saatetaan neuvotella yhdessä vuosikausia. Yhteistyötä tehdään muutenkin kuin vain neuvotteluissa esimerkiksi hyvinvointiohjelman myötä. Yhteistä elämää on jatkettava ja toimeen on tultava.

Kaikki edellämainitut asiat pätevät myös paikalliseen sopimiseen. Muistakaa, että työpaikan ja työolojen kehittäminen tapahtuu parhaiten yhteistyöllä. Kiperiä paikkoja saattaa syntyä. Asiat asioina.

Kiitokset neuvotteliljoille hyvässä hengessä sujuneista neuvotteluista!

 

Blogi on julkaistu alunperin Hyvää huomista -ohjelman Huomisen blogeissa 5.3.2020.