Assistentteja vai asiantuntijoita?

Viime vuosina työelämässä on yleistynyt ilmiö, jossa assistentti työtä vähennetään ja siirretään asiantuntijoiden tehtäväksi. Tämä on kaikkien osapuolten ammattitaidon aliarvostamista ja rahan hukkausta. Assistenttityö on omanlaistaan asiantuntijatyötä ja ansaitsee arvostuksensa.

Itse työskentelen asiantuntijana. Vaikka olen ainakin omasta mielestäni erinomainen asioiden organisoimisessa ja esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestäminen sekä ohjelmien käyttäminen onnistuu minulta helposti, arvostan assistentti työtä. Hyvä assistentti helpottaa asiantuntijan taakkaa. Minä pystyn keskittymään oman työni kannalta olennaisiin asioihin.

Valitettavan yleistä nykypäivänä on, että samalla kun sinun pitäisi suunnitella jonkin tulevan hankkeen strategiaa, joudutkin järjestelemään jonkun tapahtuman erikoisruokavalioita tai kuljetuksia. Erilaisten asioiden hoitamiseen menee välillä aivan tuhottomasti aikaa ja fokus itse tärkeimmästä työtehtävästä katoaa.

Jokaisen meitä on nykyisin osattava perustoimisto- ohjelmien käyttäminen. Kuitenkin nekin koko ajan kehittyvät ja muuttuvat sekä erilaisia ohjelmia tulee lisää. Itselläni kesti aikaa siirtyä Microsoft maailmasta Google maailmaan. Vaikka ohjelmissa oli sama logiikka oli eri toiminnoilla eri nimet ja ne sijaitsivat eri paikoissa. Vaikka tekstinkäsittely onnistuisikin sujuvasti ei se tarkoita, että kuvien käsittely olisi hallussa. Nakkisorminen tietotekniikan vieroksuja yrittää askarrella tilastokuvia asiakirjan tekstin sekaan, kuten mieheni asiaa kuvaa itsensä kohdalla.

Assistentti työ on myös kustannusasia. On aivan järjetöntä, että asiantuntijat ja johtajat, usein kovemmalla palkalla käyttävät työaikaansa asioihin, jotka joku toinen tekisi paljon nopeammin ja paremmin. Useamman kerran on kollegoiden kanssa kirottu kopiokoneen toimimattomuutta tai matkalaskuohjelman epäloogisuutta. Miksi asiantuntijat hoitavat tehtäviä kalliimmalla tuntihinnalla hitaammin kuin joku joka asian oikeasti osaisi? Kysymykseen en ole saanut yhtäkään järkevää vastausta.

Assistentti työ ei sovi kaikille ja se on tunnustettava. Käytännössä kyse on palveluammatista, jossa toisen toiveet on osattava ottaa huomioon. Assistentin ja asiantuntijan tai johtajan työ on parhaimmillaan helppoa yhteistyötä.  Assistentin ammattitaitoa on, että jokaista asiaa ei tarvitse erikseen kysyä vaan tietää mitä voi tehdä ihan itsenäisesti. Asiantuntijan on puolestaan osattava ennakoida, assistentillekin on suotava työrauha.

Joskus myös tuntuu, että assistentin työ ei nauti sen ansaitsemaa arvostusta. Assistentin työtä on hyvin monitasoista ja osaa tehtävistä voidaan pitää vähintäänkin asiantuntijatyönä. Assistentin tehtäviä tunnutaan vähättelevän. Välillä myös tuntuu, että vaikka kyse olisi toimenkuvauksen mukaan selkeästi asiantuntija tehtävästä niin nimetään tehtävä assistentiksi, jotta voidaan maksaa alempaa palkkaa.  Johtuisiko tämäkin siitä, että edelleen nykypäivänä suurin osa assistenteista on naisia.

Kolumni on julkaistu alun perin Kamppi-Eira lehdessä 2.3.2023.

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Facebook
Twitter
LinkedIn