Arviointia työmarkkinakierroksesta

Kiky pois -neuvottelukierroksen jälkeen odotin seuraavasta kierroksesta rauhanomaisempaa. Rauhaa ei tullut. Ensin Metsäteollisuus ilmoitti siirtävänsä sopimisen yritysten asiaksi  ja hieman perään Teknologiateollisuus ilmoitti lopettavansa työmarkkinatoiminnan ja siirtävänsä valtakunnallisen työehtosopimustoiminnan uudelle työnantajayhdistykselle. Kemianteollisuus ei onneksemme lähtenyt hullutukseen mukaan, vaikka ovatkin ilmoittaneet seuraavansa tilannetta. Uskon että pystyimme neuvottelukierroksella tekemään kemian alalla rohkeita uusia avauksia, jotka kannustavat Kemianteollisuutta pysymään mukana valtakunnallisessa tes toiminnassa.

Teknologiateollisuudessa yrityksiä järjestäytyi uuteen työnantajaliittoon tarpeeksi, joten arvioimme teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen säilyvän yleissitovana. Sen sijaan suunnittelu- ja konsulttialan osalta odotamme jännittyneenä Yleissitovuuslautakunnen ratkaisua. Yleissitovuuden menettäminen olisi paha takaisku alan toimihenkilöille. Yleissitovuudellahan varmistetaan kaikille alalla töissä oleville samat minimiehdot. Suunnittelu- ja konsulttiala on kilpailtu ala. Yleissitovuuden menettämisen myötä järjestäytymättömät yritykset voisivat alkaa hintakilpailemaan toimihenkilöiden palkoilla.

Poikkeuksellista tällä neuvottelukierroksella olivat erilaiset päänavaukset, joita syntyi joka suuntaan. Ensin Teknologiateollisuus teki sopimusratkaisun YTN kanssa kolmella eri sopimusalalla, korotustaso oli yhteensä 1,8 prosenttia. Perässä seurasi Teollisuusliitto ja teknologiateollisuuden työntekijät kahden prosentin korotustasolla. Vimeisimpänä päänavauksen tekivät teknologiateollisuuden toimihenkilöt 1,9 prosentin korotuksilla viime hetkillä ennen lakon alkamista. On täysin ymmärrettävää etteivät teknologiateollisuuden toimihenkilöt lähteneet lakkoon 0,1 prosentin takia, joka on noin 4 euroa laskettuna toimihenkilöiden keskipalkasta.

Kemian sopimukseen sovittiin laaja paikallisen sopimisen paketti. Annamme työpaikoille työkaluja sopimiseen, mutta myös rohkaisemme paikallisia neuvotteluosapuolia kokeilemaan sopimista. Sopimuksista pääsee aina eroon. Neuvottelukierros oli pitkä ja hankala, mielestäni lopputulos oli kohtuullinen. Kemiassa sopimus saatiin aikaan ilman työtaisteluita.

Neuvottelijat eivät kovin kummoista hengähdystaukoa saa, kun jo aloitamme  uudelleen neuvottelemaan.

Elokuun alussa tulee voimaan perhevapaa uudistus. Uudistus edellyttää muutoksia myös työehtosopimusten palkallisiin äitiys- ja isyysvapaa määräyksiin. Palkkaneuvottelut vuoden 2023 palkankorotuksista tulisi kemian alalla olla käytynä syyskuun loppuun mennessä. Ukrainan sodalla on vaikutuksia Suomen talouteen erityisesti kemianteollisuuteen. Helppoja palkkaneuvotteluita ei ole siis odotettavissa nytkään.

Jatkossa neuvottelukierrokset tulevat todennäköisesti vaikeutumaan entisestään. Vientiteollisuus on aikaisemmin toiminut suunnannäyttäjänä muille aloille. Tosin vielä odottelemme mitä tällä neuvottelukierroksella tapahtuu julkisen sektorin neuvotteluissa. Jatkossa kuitenkin kaikki vientialat kemia, teknologiateollisuus ja metsäteollisuus ovat erilaisissa tilanteissa. Aloilla on erilaiset tavoitteet ja yhteisten työtaistelutoimenpiteiden ajoittaminen ja suunnittelu vaikeutuu.

On perusteltu olla huolissaan myös toimihenkilösopimusten tulevaisuudesta. Kahdella viimeisellä neuvottelukierroksella työntekijöiden avaussopimus ei ole enää avannut toimihenkilösopimuksia. Työnantajien toimenpiteet aiheuttavat perustellun kysymyksen onko työnantajan perimmäisenä tarkoituksena romuttaa koko sopimustoiminta toimihenkilöiden osalta. Jähtäväksi nää. Syksyn neuvotteluita odotellessa.

 

Taru Reinikainen

sopimusalavastaava

Ammattiliitto Pro

 

Kolumni julkaistu alun perin KIlpilahden toimihenkilöiden Näkölasi 1/2022 lehdessä.

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Facebook
Twitter
LinkedIn