Työnantajan perusvelvollisuus on palkanmaksu ajallaan

Taru Reinikaine Yhdenvertaisuutta ja Tasa-arvoa

Viime aikoina julkisuudessa on käyty keskustelua Helsingin ja Vantaan kaupunkien palkanmaksuongelmista. Julkisuudessa olleista kommenteista on tullut kuva välinpitämättömyydestä ongelmien ratkaisemiseksi. Ongelmat ovat ainakin Helsingillä kestäneet pitkään. Tämä ei yksinkertaisesti ole hyväksyttävää. Palkanmaksu tulee saada välittömästi kuntoon.

Työsopimuslain mukaan työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työntekijä myy vapaa-aikaansa palkkaa vastaan työnantajalle. Työnantaja ei voi jättää palkkaa maksamatta.

Saamattomien palkkojen lisäksi julkisuudessa olleiden tietojen perusteella ongelmia on ollut myös palkkalaskelmissa. Työsopimuslain mukaan  työnantajan on annettava työntekijälle laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet. Palkkalaskelmista pitää selvitä yksiselitteisesti mitä saatavia henkilölle on maksettu.

Yli kaksikymmentä vuotta työsuhdeasioita hoitaneena olen harvoin törmännyt yhtä törkeisiin tapauksiin.  Kyse ei ole maksukyvyttömyydestä, vaan vakavaraisista kaupungeista. Julkisuudessa annetut selitykset ovat ristiriitaisia keskenään. Työnantajana kaupunkien tulee näyttää esimerkkiä. Ongelmia ei voi  lykätä palkansaajan harteille. Työnantajan on kannettava vastuunsa.

On perusteltua kysyä tulisiko työnantajalle määrätä sanktioita viivästyneistä palkoista. Esimerkiksi odotusajan palkka voitaisiin lisätä sanktioksi myös työsuhteen voimassa ollessa. Ilman selkeitä sanktioita ei työnantajalla näytä olevan kiire ongelmien korjaamiseen.

Näen perusteltuna lainsäädännön uudistamisen. Nykyisellä järjestelmällä työnantaja voi jatkaa välinpitämätöntä suhtautumistaan palkkasaataviin. Viivästyskoroista syntyvä summa on kuitenkin varsin pieni.

Mitä minun tulee huomioida, jos palkkani on saamatta palkkapäivänä:

  • Ole viipymättä yhteydessä työnantajaasi. Tarvittaessa tee asiasta kirjallisesti sähköpostilla reklamaatio, jossa pyydät selvitystä viivästymisen syistä ja palkanmaksua viivästyskorolla. Kannattaa myös olla yhteydessä työpaikan luottamusmieheen.
  • Jos työsuhde on päättynyt ja kyse on viivästyneestä loppupalkasta, vaadi edellisten lisäksi maksuun myös odotusajan palkkaa. Odotusajan palkkaa maksetaan maksimissaan kuudelta päivältä ja sen mahdolliseen maksamiseen vaikuttaa viivästymisen syy ja reklamaation tekoajankohta
  • Maksamattomat palkat eivät automaattisesti oikeuta työsuhteen purkamiseen. Asiasta kannattaa olla yhteydessä oman ammattiliiton asiantuntijaan. Jos purkuperuste on olemassa, työnantajalta voidaan hakea korvausta myös työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.
  • Viime kädessä, työnantajan ollessa maksukyvytön, voit hakea palkkojasi palkkaturvasta. Palkkaturvasta maksettavien saatavien enimmäismäärää on rajoitettu. Saatavaa on haettava kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä.  

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Facebook
Twitter
LinkedIn