Palkka on maksettava

Vuosi 2022 jää historiaan monesta ikävästä asiasta, valitettavasti palkanmaksu on yksi niistä. Työnantajien moraali perusvelvoitettaan kohtaan tuntuu löystyneen kokonaan. Viimeisimpänä esimerkkinä Askon ja Sotkan tapaus, jota vastaavaa en ihan lähihistoriasta muista. Työnantaja Indoor Group aikoi täysin tietoisesti jättää maksamatta yhden kuun palkan sovittuna palkanmaksupäivänä. Työnantajille on luotava sanktio järjestelmä tietoisten ja toistuvien palkanmaksuongelmien varalle.

Palkka tulee työsopimuslain mukaan maksaa vähintään kerran kuussa. Palkanmaksujaksotuksen muuttaminen ei ole peruste jättää palkkaa joltain kuulta maksamatta tai yksipuolisesti siirtää palkanmaksun ajankohtaa. Indoor Group ilmoitti peruvansa päätöksensä parin päivän julkisuusmellakan jälkeen. Täysin varaukseton peruminen ei kuitenkaan ollut, vaan asiaa aiotaan palata sen jälkeen, kun asiasta on keskusteltu henkilöstönedustajien kanssa. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan luottamusmies oli jo ennen tätä päätöstä viestittänyt johdolle päätöksen olevan väärä. Näinköhän luottamusmiehen näkemys muuttaa työnantajan toimintaa nytkään.

Kukaan ei myöskään ole unohtanut Helsingin kaupungin yhä jatkuvia palkanmaksuongelmia. Uskomatonta, ettei Suomen suurin työnantaja saa palkanmaksua kuntoon usean kuukauden yrityksenkään jälkeen. Yksinkertaisesti tämmöistä ei saa sallia keneltäkään työnantajalta. Helsinkiläisenä minua hävettää.

Työsopimuslakia tulee kiristää ja työnantajan sanktioita koventaa. Tällä hetkellä työsuhteen voimassa ollessa työntekijä voi omalla pyynnöllään (tämäkään ei siis ole automaattista) vaatia viivästyskorkoja maksettavaksi erääntyneestä palkasta. Viivästyskoroista syntyvä summa on kuitenkin varsin pieni. Lisäksi on mahdollista vaatia vahingonkorvausta toteen osoitettavista vahingoista esimerkiksi erääntyneiden lainojen ja laskujen koroista. Päättyneen työsuhteen osalta erääntyneestä palkasta voi lisäksi pyytää maksuun odotusajan palkkaa enintään kuudelta päivältä.

Valitettavasti tämä vuosi on osoittautunut, ettei näillä sanktioilla ole käytännön merkitystä työnantajalle. Työnantajalle tuntuu olevan täysin yhdentekevää, milloin palkat maksetaan. Mielenkiinnolla odotan Helsingin kaupunkia vastaan nostettujen tutkintapyyntöjen lopputulosta. Tullaanko jotakuta virkamiestä syyttämään virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Tarvitsemme palkanmaksun laiminlyönnin taloudellisen sanktioinnin. Jos työnantaja tietoisesti tai toistuvasti rikkoo palkanmaksuvelvoitetta tai palkanmaksupäivää, niin työnantajalle tulisi pystyä määräämään tuntuva taloudellinen seuraamus. Mahdollisia vaihtoehtoja olisivat odotusajan palkka myös työsuhteen voimassa ollessa ja yhteisösakko tyyppinen menettämisseuraamus.

Yli kaksikymmentä vuotta työsuhdeasioita hoitaneena olen harvoin törmännyt yhtä törkeisiin tapauksiin. Työnantajien on kannettava vastuunsa.

Kaikesta huolimatta parempaa uutta vuotta 2023!

 

Mitä minun tulee huomioida, jos en saa palkkaani palkkapäivänä:

  • Ole viipymättä yhteydessä työnantajaasi. Tarvittaessa tee asiasta kirjallisesti sähköpostilla

reklamaatio, jossa pyydät selvitystä viivästymisen syistä ja palkanmaksua viivästyskorolla.

  • Kannattaa myös olla yhteydessä työpaikan luottamusmieheen.
  • Jos työsuhde on päättynyt ja kyse on viivästyneestä loppupalkasta, vaadi edellisten lisäksi maksuun myös odotusajan palkkaa viipymättä. Odotusajan palkkaa maksetaan maksimissaan kuudelta päivältä ja sen mahdolliseen maksamiseen vaikuttaa viivästymisen syy ja reklamaation tekoajankohta.
  • Maksamattomat palkat eivät automaattisesti oikeuta työsuhteen purkamiseen. Asiasta kannattaa olla yhteydessä oman ammattiliiton asiantuntijaan. Jos purkuperuste on olemassa, työnantajalta voidaan hakea korvausta myös työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.
  • Viime kädessä työnantajan ollessa maksukyvytön voit hakea palkkojasi palkkaturvasta. Palkkaturvasta maksettavien saatavien enimmäismäärää on rajoitettu. Saatavaa on haettava kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä. Lisätietoja: https://www.ely-keskus.fi/palkkaturva

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Facebook
Twitter
LinkedIn