Miksi lakkoilemme?

Pro on ryhtynyt syksyn aikana työtaistelutoimiin, koska Orpon hallituksen suunnittelemat työlainsäädännön muutokset toteutuessaan heikentävät toimihenkilöiden työehtoja ja toimeentuloa. Hallitus muuttaa Suomessa vakiintunutta yhdessä sopimisen kulttuuria ja jättää ammattiliittojen näkemykset huomiotta. Pro ei voi hyväksyä hallituksen mittavia heikennyksiä suomalaisten työntekijöiden asemaan. Velvollisuutemme on puolustaa jäsentensä oikeutta hyvään ja turvalliseen työelämään.

Työtaistelutoimenpiteiden tarkoituksena on vaikuttaa Suomen hallituksen päätöksiin, jotka liittyvät työnteon ehtojen heikentämiseen, kuten irtisanomisen ja määräaikaisuuksien helpottamiseen, muutosneuvotteluaikojen lyhentämiseen ja sairausajan omavastuupäivään sekä aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan poistamiseen ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan heikentämiseen.

Pron tavoite on, että Suomen hallitus perääntyy mittavista heikennyksistään ja istuu alas neuvottelemaan aidosti työmarkkinaosapuolten kanssa. Työntekijän oikeuksien kaventaminen luo työelämään vain epävarmuutta. Petteri Orpon hallituksen politiikka luo työmarkkinoille voimakasta vastakkainasettelua.

Hallitus on perustellut leikkauksia muun muassa sillä, että suomalaiset työmarkkinat viedään nyt pohjoismaiselle tasolle. Pohjoismaissa on viisi erilaista työmarkkinoiden, työttömyysturvan ja työvoimapolitiikan mallia. Eri maiden malleja ja toimintatapoja tulee aina tarkastella kokonaisuutena. Yhtä pohjoismaista mallia ei siis ole, vaan jokaisella osa-alueella esiintyy maakohtaista vaihtelua. Hallitus haluaa poimia niin sanotusti rusinat pullasta. Todellisuudessa Orpon-Purran hallituksen työmarkkinoita, työttömyysturvaa ja työvoimapolitiikkaa koskevat esitykset vievät Suomea kauemmas muiden Pohjoismaiden malleista.

Samaan aikaan mittavien työelämäheikennysten ja sosiaaliturvan leikkausten kanssa hallitus haluaa heikentää oikeuttamme työtaisteluihin. Oikeutemme poliittisiin mielenilmauksiin on taattu Kansainvälisen työjärjestön ILO:n perussopimuksilla, jotka Suomikin on osaltaan hyväksynyt. Sopimukset on neuvoteltu kolmikantaisesti, jolloin myös työnantajat ovat sitoutuneet niihin. Poliittisten mielenilmausten rajoittaminen vie työntekijöiltä mahdollisuuden vaikuttaa meitä koskeviin poliittisiin päätöksiin. Poliittisten mielenilmausten keston rajoittamisella hallitus pyrkii sivuuttamaan palkansaajien äänen kuulumisen päätöksenteossa.

Pron tärkein tehtävä on jäsentemme oikeuksien ja työehtojen puolustaminen. Emme voi hyväksyä työnantajien yksipuolista sanelua. Suomalaiset ansaitsevat yhdessä sovitun ja pitkäjänteisesti rakennetun työelämän.

 

Taru Reinikainen

sopimusalavastaava

Ammattiliitto Pro

 

Kolumni on julkaistu alun perin Kilpilahden toimihenkilöiden Näkölasi lehdessä 20.12.2023.

JAA TÄMÄ KIRJOITUS

Facebook
Twitter
LinkedIn